Computerprogramma’s maken gebruik van verschillende zogenaamde karakter sets. Deze worden gebruikt om specifieke taaleigen karakters weer te kunnen geven. Op het Internet werd het meest gebruik gemaakt van een universele karakterset die de meeste tekens correct weergeeft. Uw browser moet daar dan wel op zijn ingesteld. Ook wij maken gebruik van deze universele karakterset. Mocht u vreemde tekens zien handel dan als volgt:

Gebruikt u Firefox:
Stel het volgende in. Ga naar het menu en kies:
Beeld >> Tekenset >>Automatisch herkennen >> Universeel
en vervolgens
Beeld >> Tekenset >> utf8
(geen menu zichtbaar druk dan op de ALT-toets om het menu zichtbaar te krijgen).


Gebruikt u Internet Explorer:
Kies dan in het menu voor:
Beeld->Codering->Auto select  (als hier nog geen vinkje voor staat)
Vervolgens
Beeld->Codering->Unicode (UTF-8)

(geen menu zichtbaar druk dan op de ALT-toets om het menu zichtbaar te krijgen).

 

Doordat automatisch herkennen aanstaat zal uw browser de juiste karakterset kiezen die door de webpagina wordt aangegeven.


Vreemde tekens invoeren om te zoeken.
Door de ALT ingedrukt te houden en de cijferreeks in te voeren op het numeriek gedeelte van uw toetsenbord kunt u 'vreemde' tekens invoeren.

ALT + 0192 = À ALT + 0206 = Î ALT + 0224 = à ALT + 0238 = î
ALT + 0193 = Á ALT + 0207 = Ï ALT + 0225 = á ALT + 0239 = ï
ALT + 0194 = Â ALT + 0209 = Ñ ALT + 0226 = â ALT + 0240 = ð
ALT + 0195 = Ã ALT + 0210 = Ò ALT + 0227 = ã ALT + 0241 = ñ
ALT + 0196 = Ä ALT + 0211 = Ó ALT + 0228 = ä ALT + 0242 = ò
ALT + 0197 = Å ALT + 0212 = Ô ALT + 0229 = å ALT + 0243 = ó
ALT + 0198 = Æ ALT + 0213 = Õ ALT + 0230 = æ ALT + 0244 = ô
ALT + 0199 = Ç ALT + 0214 = Ö ALT + 0231 = ç ALT + 0245 = õ
ALT + 0200 = È ALT + 0216 = Ø ALT + 0232 = è ALT + 0246 = ö
ALT + 0201 = É ALT + 0217 = Ù ALT + 0233 = é ALT + 0248 = ø
ALT + 0202 = Ê ALT + 0218 = Ú ALT + 0234 = ê ALT + 0249 = ù
ALT + 0203 = Ë ALT + 0219 = Û ALT + 0235 = ë ALT + 0250 = ú
ALT + 0204 = Ì ALT + 0220 = Ü ALT + 0236 = ì ALT + 0251 = û
ALT + 0205 = Í ALT + 0223 = ß ALT + 0237 = í ALT + 0252 = ü